Parkové, rekreačné a oddychové zóny pri vodných tokoch

Bratislavský dunajský park, úvodná štúdia, 2019.

CPR – možnosti úpravy brehu Dunaja na Dvořákovom nábreží v Bratislave, 2020

Štúdia Trenčiansky luh – revitalizácia rekreačno vzdelávacej zóny, 2023, na základe víťazného návrhu architektonickej súťaže, odborný tím vedený Ing. arch. Matúšom Janotom, zadávateľ štúdie Mesto Trenčín

Štúdia revitalizácie Sadu Janka Krála a Tyršovho nábrežia Dunaja v Bratislave, 2023, klient ateliér DUMA, zadávateľ štúdie Metropolitný inštitút Bratislavy.