Prírode blízke a viacúčelové protipovodňové úpravy riek v intravilánoch

Štúdia Návrh úpravy a revitalizácie koryta a brehov Teplice v Senici, 2022, zadávateľ štúdie Slovenský hodváb Plus 

Štúdia revitalizácie Sadu Janka Krála a Tyršovho nábrežia Dunaja v Bratislave, 2023, klient ateliér DUMA, zadávateľ štúdie Metropolitný inštitút Bratislavy.