Vodácka infraštruktúra a verejné prístupy k vode

Štúdia vodáckej infraštruktúry na Morave, Dunaji a Litave, koordinátor štúdie Arding, zadávateľ štúdie Mesto Bratislava, 2021